Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111971


az didare khishtan
عنوان : از دیدار خویشتن

Author: tabari, ehsan
مولف/نويسنده : طبری، احسان

ISBN: 978-964-92831-3-7

Publisher: baztabe negar
ناشر : بازتاب نگار

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1395

Edition: 4

Weight: 1

ISBN: 9789649283137

ISBN: 978-9649283137

Volume 1: 188 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : زندگی هر انسانی یگانه و تکرار ناپذیر است و اگر شخص روایت گری تیزبین و شیرین سخن باشد، چه بسیار قصه های عبرت انگیز که می تواند حکایت کند. طبیعی است که یادنامه ی انسان ها تاریخ نیست. وثوق سندی ندارد. ذهنی است قصه گو که در ساخت و پرداخت چهره ها و روندها بسی تاثیر می گذارد. دنیائی موازی دنیای واقعی می گذارند، زیرا عواطف و خیال ها در این جا نقشی بزرگ دارند و لذا توقع تاریخ از آن داشتن، سزا نیست. دوستان بسیاری به من نصیحت می کنند که از یادهای خود چیزهائی بر صفحه ی کاغذ بیاورم، ولی من از این کار، به چند دلیل، هراسناکم: می ترسم از عهده ی آن برنیایم، می ترسم حوادث و انسان ها را با دید لوچ خود مسخ کنم، می ترسم به پرده دری یا پرده پوشی ناروا دست بزنم، می ترسم یادها به قصه های ابلهانه و بی نمک بدل شوند و یا خودخواهانه و لاف زنی به نظر آیند. اصلا خود این ادعای یادنامه نویسی را ادعائی زائد می دانم-ولی اینک بیش از ده سال است که کسانی به من می گویند که از این کار تن نزنم.

Subject: Memoirs

موضوع کتاب: خاطرات

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی