Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111974


divaneh boodeh
عنوان : دیوانه بوده

Author: afrooz ardebili, daryosh
مولف/نويسنده : افروز اردبیلی، داریوش

ISBN: 978-622-220-078-7

Publisher: nasle noo andish
ناشر : نسل نواندیش

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786222200787

ISBN: 978-6222200787

Volume 1: 272 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : با آنچه تا اینجا آورده شد، روشن است که روان شدن زبان ترکی، از روزگار صفویان آغاز شد. در زمان شاه اسماعیل صفوی مریدان ترک آناتولی، تنها در ارتش ایران بودند و چندان پیوندی با توده مردم نداشتند؛ پس از پیروزیهای شاه عباس بر عثمانیان و سرازیر شدن سیل پناهندگان ستمدیده آناتولی، جز گروه سپاهیان، ایلها و دامداران آناتولی نیز، در آذربایجان جای گرفتند که از شمال سبلان تا کرانه های ارس در کار دامپروری بودند. در زمان فتحعلیشاه و پس از شکست روسیه، دولت قاجار ایلهای ترکزبان را برای دور کردن از مرز، رو به جنوب و آنسوی زنجان کشاند و این دور دویم گسترش ترکی در آذربایجان بود. اما، اگر شمار مردمان ایلهای ترکزبان دوبرابر و جای چرای دامهایشان بسیار گسترده تر از آنچه بود، می شد، باز نمی توانستند کوچکترین دگرگونی در زبان مردم شهرها و روستاها داشته باشند؛ زیرا، نخست آنکه هیچگونه کار و آرمان فرهنگی نداشتند و هنرمندان و ادب دوستان ایشان نیز به فارسی می گراییدند. دو دیگر آنکه، آنان مردمانی کوچرو بودند و به زور هم نمی شد آنان را در روستاها یا شهرها یکجانشین کرد. آنچه مایه گسترش زبان ترکی در آذربایجان شد، برنامه ریزی های فرهنگی و سیاسی گسترده روسیه و انگلستان بود.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی