Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111976

dialgues concerning natural in focus
goftegoha dar babe dine tabee
عنوان : گفتگوها در باب دین طبیعی

Author: hume, david
مولف/نويسنده : هیوم، دیوید

ISBN: 978-964-224-144-6

Publisher: nashre elm
ناشر : نشر علم

Translator: eskandari, hamid
مترجم : اسکندری، حمید

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1396

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9789642241446

ISBN: 978-9642241446

Volume 1: 309 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب گفتگوهایی در باب دین طبیعی نوشته دیوید هیوم اسکاتلندی در اصل شامل مکالمات یا گفت وگوهای میان سه شخصیت خیالی به نام های دمه آ مدافع دین وحیانی، کلئانت نماینده دین طبیعی و فیلون شکاک است.در این مکالمه اگرچه هر سه نفر وجود داشتن خدا را قبول دارند، اما درباره طبیعت خدا، ویژگی هایش و اینکه چگونه (یا آیا اصلا) بشر قادر به شناخت خدا هست، اختلاف عمده ای دارند. در این کتاب و در خلال مکالمات ، شخصیت های هیوم درباره چند مورد از براهین اثبات خدا و براهینی که مدافعان اش معتقدند از طریق ها آنها می توان سرشت خدا را شناخت بحث می کنند. برخی از موضوع های مورد بحث، برهان نظم است، که در آن هیوم از تشبیه خانه استفاده می کند، و همچنین برهان شر و اینکه آیا در جهان بیشتر رنج یا خوبی وجود دارد. اهالی فلسفه معتقدند هیوم این کتاب را بر روال طبیعت خدایان سیسرون نوشته است و اگرچه در سال ۱۷۷۰ نوشتن آن را آغاز کرده بود تا ماه های منتهی به مرگش نهایتا نگارش آن طول کشید و نهایتا نیز گفته می شود ابتدا در سال ۱۷۷۹ پس از مرگ او منتشر شد ک

Subject: Evolution scientific philosophy

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی