Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111992

religion of ancient iran
dine iran bastan
عنوان : دین ایران باستان

Author: duchesne guillemin, jacgues
مولف/نويسنده : گیمن، دوشین

ISBN: 978-622-246-078-5

Publisher: nashre elam
ناشر : نشر علم

Translator: monajem, roya
مترجم : منجم، رويا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 3

Weight: 1

ISBN: 9786222460785

ISBN: 978-6222460785

Volume 1: 488 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : دیناوران ظاهرا عملی جز عبور از کنار آتش، در طول دهلیز پیرامون اتاقک آتش انجام نمی دادند. معذلک با در نظر داشتن ساختمان چهار طاق که از هر چهار طرف باز بوده و بر فراز قله ی تپه ساخته می شد تا شاید شب ها نیز از راه دور دیده شود، احتمال دارد مراسم خاصی هم وجود داشته که طی آن آتش به نمایش گذاشته می شده است. با این حال، هیچ نوشته ای از چنین کاربردی سخن نگفته است. پروکوپیوس به یک سروش آتش اشاره می کند، اما این تنها چیزی است که درباره ی آن می دانیم. مزدک در مقابل قباد، مانند اسقف ماروتاس در مقابل یزدگرد، ادعا می کند به امور آتش وارد است(همدستی پنهانی در زیر مجمر). آتش ها بخشی از زندگی ملی را تشکیل می دادند و ناگزیر دچار فراز و فرودهای حکومت می شدند. شمار آتش ها بسیار بود. بنا به گفته ی نویسنده ای عرب، خسرو پرویز 352 آتش برپا کدره است که شاید زیاده گویی باشد. اما ما از وجود دو آتشکده در فیروز آباد، استخر، کازرون، دروازه شاپور، و سه آتشکده در شیراز و… مطلع هستیم و کتیبه ی شاپور در کعبه به برپا کردن پنج آتش بهرام اشاره می کند. آتش ها اغلب به نام برپا کننده شان نامیده می شدند، به این ترتیب، برای نمونه آتش نرسییه (نرسی) Narsiya به دست نرسه برپا شده بود. نام افراد هم گاه از نام آتش گرفته می شد: یکی از همسران شاپور اول آتور-آناهیت «آتش آناهیتا» نام داشته و اسامی بسیاری در ترکیب با آرتور، برای نمونه، در حکاکی ها یافت شده است. آتش ها همه از یک ارج و شان واحد برخوردار نبودند، بلکه بنا به سلسله مراتب موبدانی که در خدمت آن ها بودند و یا آن ها را اداره می کردند، خود دارای سلسله مراتب بودند. اما این سلسله مراتب ناهمگون بود و به احتمال قوی امکان تحمیل ساختاری ساده برای مدتی طولانی به آن وجود نداشته است. ضابطه اصلی برای طبقه بندی، ضابطه ای سیاسی، جغرافیایی یا اجتماعی بوده است.

Subject: Religion (Zarathustrian)

موضوع کتاب: دين (زرتشتی)

Availability: In stock

Paperback for $34.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی