Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112081

imites de la verite
tangnaha
عنوان : تنگناها

Author: derrida, jacques
مولف/نويسنده : دریدا، ژاک

ISBN: 978-600-8127-78-9

Publisher: entesharate tamadon elmi
ناشر : انتشارات تمدن علمی

Translator: monajem, roya
مترجم : منجم، رویا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9786008127789

ISBN: 978-6008127789

Volume 1: 136 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ژاک دریدا فیلسوف الجزایری‌تبار فرانسوی در کتاب «تنگناها» درباره تنگناهای زندگی بشر سخن می‌گوید، تنگناهایی مانند لحظه‌های ایمان و شک، تناقض‌های درونی و به ویژه مرگ. «همه مانند هم نمی‌میرند، البته اگر بتوان چنین چیزی گفت. در سراسر زمان، آنها هیچ‌وقت به یک شکل نمرده‌اند. در اینجا تنها تکنیه‌ها را نداریم، بلکه مشترکات هم وجود دارد. آیا به خاطر دارید که فرهنگ‌های مرگ وجود دارد؟ و مرگ در گذر از مرزها، از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر، تغییر سیما، معنا، زبان یا حتی کالبد می‌دهد؟فیلیپ ارییه در مقالاتی دربارهٔ تاریخ مرگ در باختر زمین در سده‌های میانی می‌نویسد: «مرگ تغییر کرده است.» عقل سلیم این‌را می‌گوید. بی‌تردید باید فراتر رفت و گفت: خود فرهنگ، فرهنگ در کل، از لحاظ جوهری، پیش از هر چیز، حتی مقدم بر همه چیز فرهنگِ مرگ است. پس در نتیجه، تاریخِ مرگ است. بدون مناسک نیاکان، آیین‌سازی از عزاداری و قربانی، مکان‌های نهادی و شیوه‌های به خاک‌سپاری، فرهنگی وجود ندارد، حتی اگر برای خاکسترهای سوزانده شده باشد. بدون پزشکی هم فرهنگی وجود ندارد، و پزشکی‌ای بدون این افق، این افق بسیار تکنینه که از زمان یونانیان «افق» نامیده می‌شود، و مرگ را، اگر بتوان گفت، بیماری تضمین می‌کند. خود مفهومِ فرهنگ می‌تواند با فرهنگ مرگ هم‌معنا بنماید، گویی فرهنگ مرگ در نهایت درازگویی یا همان‌گویی است. اما تنها این زیاده‌گویی می‌تواند تفاوت فرهنگی و شبکهٔ مرزها را خوانا کند.»

Subject: Philosophy (general)

موضوع کتاب: فلسفه (کليات)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی