Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112084


botighaniey arabi
عنوان : بوطیقای عربی

Author: adunis
مولف/نويسنده : آدونیس

ISBN: 978-964-00-1958-0

Publisher: entesharate amir kabir
ناشر : انتشارات امیر کبیر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789640019580

ISBN: 978-9640019580

Volume 1: 115 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : بوطیقا به معنی فن شعر است و آدونیس در این سخنرانی ها درباره زبان و شعر عربی و فارسی صحبت کرده است. همچنین درباره فن شعر و فن هنر و فراتر از آن یعنی تصرف، عرفان و علم بلاغت به زبان روز و بسیار مدرن گفته است. یعنی یک چیزهایی هست که شاید قبلا شنیده باشیم اما نه با این ادبیات و نه با این اصلاحات جدید که در این کتاب وجود دارد. درس های چهارگانه ای که این کتاب از آن ها سامان یافته، در ژانویه ی 1984م. در کلژ دوفرانس توسط ادونیس ایراد شده است و هر سخنرانی حول محوری مشخص می چرخد. با آنکه هدف ادونیس کالبد شکافی شعر عربی بوده ولی ناگریز به دیگر حوزه ها نیز سرک کشیده است. آنچه می توان گفت این است که وی در این کتاب سخنانی را مطرح می کند که مربوط فرهنگ قدیم عربی است در عین حال می توان ادعا کرد که برخی از سخنان وی درباره ی فرهنگ ایرانی نیز مصداق دارد.. ادونیس، نمونه ی یک روشنفکر در جهان عرب و اسلام است که در پی معما و ارزش اند و به هنگام نیاز، به زبان دیگری سخن می گویند. وی در تفکرات و آثار خاص خود، رو به آینده دارد به گونه ای که ما را تشویق می کند تا بیندیشیم که تبادل با گذشته، به صورت تدریجی این امکان را برای مان فراهم می آورد تا از ناسازگاری و اختلاف بپرهیزیم. در این کتاب همچنین خواننده به تصویری شفاف از اندیشه ها و حوادثی برخورد می کند که درباره شان کم تر می دانسته است.

Subject: World literature (critiques)

Availability: In stock

Paperback for $6.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی