Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112125


sayehay bahar
عنوان : سایه های بهار

Author: mir mosavi, seyed mohamad
مولف/نويسنده : میر موسوی، سید محمد

ISBN: 978-600-03-3315-7

Publisher: soreye mehr
ناشر : سوره مهر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786000333157

ISBN: 978-6000333157

Volume 1: 224 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این رمان که در سبک رئال بوده، ماجرای انقلاب اسلامی در منطقه گرگان و دشت را تا پیروزی نهایی آن به تصویر کشیده و چهاردهمین اثر نویسنده است. سایه‌های بهار توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و برگزیده ششمین جشنواره امیرحسین فردی است. در بخش‌هایی از کتاب می‌خوانید: «غروب بود. تازه از گرمای هوا کاسته شده بود. نرمه بادی می‌وزید و شاخ و برگ درختان تکان می‌خورد که به خانه برگشتیم. بابا پشته بزرگ علف را به دوش گرفته بود و به سختی و دولادولا راه می‌رفت. من هم به دنبالش پشته کوچکی از شاخ و برگ درختچه‌های انگور را می‌کشیدیم. درختچه‌های انگور کنار مزرعه ما خودرو بودند و دانه‌های آن هیچ وقت بزرگ و آبدار نمی‌شدند. همیشه، تا ما بجنبیم، دله دزدها غوره ها را به یغما می بردند…»

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی