Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112228


Avalin shokoufeh gilas
عنوان : اولین شکوفه گیلاس

Author: lesani, mahshad
مولف/نويسنده : لسانی، مهشاد

ISBN: 978-600-7368-98-5

Publisher: shadan
ناشر : شادان

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786007368985

ISBN: 978-6007368985

Volume 1: 472 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : برخی از ما برای تکرار رفتار و خواست دیگران خلق شده ایم خودمان بلد نیستیم سبک خویش را داشته باشیم نگاه می کنیم دیگران چه میخواهند ، چه می پسندند تا ما هم بخواهیم، بپسندیم و انتخاب کنیم وحتی آرزو کردن های ما هم، از روی دست دیگران و تکرار آن آرزوهاست. آن وقت حتی عشق را قربانی می کنیم، بی رحمانه تا به آنچه دیگران در آرزوهایشان موفقیت می پندارند، برسیم و تظاهر کنیم به عاشق شدن و دوست داشتن برخی از ما خلق شده ایم برای حسرت خوردن و گریستن برای فرصت های عاشقی از دست رفته وقتی دیگر هیچ شیونی کارساز نیست. برخی از ما پر می شویم از کینه، از نفرت حتی زمانی که به آن آرزوهای دیگران رسیده ایم اما دیگر جذابیتی برایمان ندارد چون این خواست ما نبوده است و تنها الگویی برداشته ایم از دیگران. آن وقت نه بهار و نه خزان : و نه حتی شکوفه های تازه شکفته نیز حس خوشایندی نخواهد داشت..

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $23.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی