Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112230


be man bego hich kas
عنوان : به من بگو هیچ کس

Author: jafari, setareh
مولف/نويسنده : جعفری، ستاره

ISBN: 978-600-7368-94-7

Publisher: shadan
ناشر : شادان

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786007368947

ISBN: 978-6007368947

Volume 1: 501 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : برشی از کتاب: تظاهر کردن به نقشی دیگر و در قالب دیگران فرو رفتن تظاهر به خوشبختی و احساس رضایت که با تمام وجودش منافات دارد شاید اوجِ بدبختی‌ست! آن زمان‌هایی که ندانسته و ناآگاه تفاوت می‌گذاریم میان آنان که دوستشان داریم فکرش را هم نمی‌کنیم که روزگاری نه چندان دور، تظاهر را نقش بازی کردن را یادشان داده‌ایم تا به آن‌چه را نیستند وانمود کنند و برای مقبول دیگران شدن پنهان می‌کنند خویشتن را، طبیعت خود را و با دروغ و لبخند می‌آرایند ظاهرشان را.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $23.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی