Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112244


vasvasey seib
عنوان : وسوسه ی سیب

Author: farajolah, reihane
مولف/نويسنده : فرج اله، ریحانه

ISBN: 978-622-6722-19-3

Publisher: sedaye moaser
ناشر : صدای معاصر

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786226722193

ISBN: 978-6226722193

Volume 1: 612 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : با اینکه دیگر سیب فاصلهٔ میانمان نبود، باز هم نتوانست و من توانستم. سیب را گاز زدم و طعم غریبش را به جان حافظه سپردم. دستش را پشت سرم برد و سیب از جایی میان لذت رها شد. بگذار بعدها داستان سرایی کنند که حوا آدم را وسوسه کرد. چه باک؟! میان طنین غریب نفس‌هایمان سرش را عقب کشید اما رهایم نکرد. گندم زار نگاهش غروبی خونین داشت. سرخ سرخ! تنش دیگر سرد نبود. صورتش بی‌رنگ نبود. انگار از فوران احساسش درمانده بود. - بالهام رو خیلی وقته گرفتی یاس! بین زمین و آسمون معلق موندم. جهنمیم نکن. صدایش هم خش داشت، هم می‌لرزید. دلم زیر و رو شد. سرم را کمی عقب بردم. آغوش من جهنم بود؟ - جهنم؟ چیزی که بهت دادم خود بهشته! بالهای غرورت رو سوزوندم. بهشتی شدی.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Hard Cover for $28.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی