Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112246


hezar fasle asheghi
عنوان : هزار فصل عاشقی

Author: saadati, shabnam
مولف/نويسنده : سعادتی، شبنم

ISBN: 978-622-9722-20-9

Publisher: sedaye moaser
ناشر : صدای معاصر

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786229722209

ISBN: 978-6229722209

Volume 1: 633 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : چای داغش را در آخرین عصر پاییز مزه کرد و نگاهش روی میز زیبا و چشم نواز گوشه ی سالن کش آمد. تماشای میوه های رنگی و پاییزی روی میز دلچسب بود. عاشقی هم مثل زندگی هزار فصل داشت، نه بهارش ماندنی بود و نه خزانش! اصلا قرار نبود که عاشقی باغی از شکوفه های بهاری و درختان عاشقی مثل برگ های سبک بال روی شاخه ها گاهی اسیر گرمای سوزاننده ی تابستان، برگ ریزان پاییز و آبستن احساس نویی در زمستان می شد تا برسد به دست های بهار و شکوفا شود و هر بار این فصول باز دوره می شد تا هزار فصل از عاشقی را رج بزند! یلدا نوید یک زمستان زیبا و رقم خوردن فصل دیگر از عاشقی شان را می داد. پویا کاسه ی کوچک انار دون شده اش را به دست گرفت و نگاهش بی هوا روی قاب عکس غزل روی میز خاطرات نشست. در طی این سال ها برای اولین بار نگاه معصوم دخترک غم نداشت و آرامشی عجیبی ته چشم های قهوه ای زیبایش موج می زد. ساعت کهنه ی دور مشکی اش را لمس کرد و لبخند زیبا و آرامی به دخترک توی عکس زد.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $32.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی