Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112250


asheghtar zakhmitar bakhshandetar
عنوان : عاشق تر زخمی تر بخشنده تر

Author: davoodi, shadi
مولف/نويسنده : داودی، شادی

ISBN: 978-964-216-192-8

Publisher: shaghayegh
ناشر : شقايق

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789642161928

ISBN: 978-9642161928

Volume 1: 592 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : تمام مدتی که زیر دوش بودم فقط زار می‌زدم، اما بی صدا. خدایا این چه سینه‌ای است که به آدم‌هایت بخشیده‌ای؟! چقدر گنجایش دارد؟ چرا با این همه درد پنهان شده در خودش منفجر نمی‌شود؟! تو در این جسم خاکی که خلق کردی، چطور می‌دانستی که باید وسعت سینه را آنقدر ببخشی که حتی اگر غم تمام عالم را هم در خود جا بدهد باز هم جای خالی داشته باشد و این زندگی می‌گردد و می‌گردد تا باز هم غصه به آن سرازیر کند بلکه بتواند آن را پر کند، این زندگی با تو سر جنگ دارد یا با بندگانت؟ تو خوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستی که ما را به جنگ زندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرستی، برای همین بود که سینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به پهنای آسمانت به آدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بخشیدی تا کم نیاورند؟ خدایا شاید اگر صدبار دیگر هم دست به خلقت آدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایت بزنی، به خودت احسنت بگویی؛ اما یادت بماند این آدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را نه برای خوشبختی که برای جنگیدن با زندگی و تماشای خودت به این جنگ نابرابر خلق کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای. خدایا تو در حق بندگانت چه کردی؟ جنگ به این نابرابری در کجای قوانین تو بوده است؟

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $32.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی