Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112252


aghayedo rosome mardome khorasan
عنوان : عقاید و رسوم مردم خراسان

مولف/نويسنده : شکورزاده بلوری، ابراهیم

ISBN: 978-600-6043-31-9

Publisher: entesharate mazeyar
ناشر : انتشارات مازیار

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1393

Edition: 1

Weight: 3

ISBN: 9786006043319

ISBN: 978-6006043319

Volume 1: 488 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتابی که اکنون در دسترس هموطنان عزیز قرار گرفته، بخش سوم از فولکلور یا فرهنگ عامه مردم خراسان و جزیی از یادداشتهای مفصلی است که نویسنده مستقیما از زبان توده مردم خراسان و به دنبال تحقیق در احوال و افکار ساکنان این استان جمع آوری نموده است. اگر چه نگارنده با پرداختن به این کارها سالیان دراز از عمر خود را صرف کرده و لذات صوری زندگی را بدل به رنج تحقیق در این موضوع نموده، اما خوشوقت است که امروزه ثمره زحمت و کوشش خود را به صورت کتابی در آورده و به هم میهنان خود تقدیم می کند. تحقیق در احوال و افکار عامه مردم از نظر جامعه شناسی کاری بسیار سودمند است. فرهنگ و ادب هر ملت دهها برابر بیش از آنچه در کتب و رسالات نقل و ضبط شده است در سینه مردم عامی وجود دارد. در زبان و قلب توده مردم بسی حکایات و امثال و اصطلاحات موجود است که هر یک از آنها پندی بزرگ در بر دارد یا سند معتبری است که خصوصیات اخلاقی و روحی و اجتماعی و سیاسی حیات گذشته مردم مزبور را بیان می کند

Subject: Culture-ethnics

موضوع کتاب: فرهنگ-قوم ها

Availability: In stock

Hard Cover for $32.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی