Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112297

die chinesische kulturrevolution
enghelabe farhangey chin
عنوان : انقلاب فرهنگی چین

Author: leese, daniel
مولف/نويسنده : لزه، دانیل

ISBN: 978-600-6395-87-6

Publisher: entesharate mehr andish
ناشر : انتشارات مهر اندیش

Translator: keshishzade, vahik
مترجم : کشیش زاده، واهیک

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786006395876

ISBN: 978-6006395876

Volume 1: 148 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : انقلاب کبیر فرهنگی پرولتری چین، کماکان پس از گذشت حدود پنجاه سال از وقوع آن همچنان جهانیان را شگفت‌زده می‌سازد. تلاش مائو تسه‌تونگ، صدر حزب کمونیست چین، در راستای ممانعت قطعی از بازگشت اندیشه و اقتصاد سرمایه‌داری در جمهوری خلق چین نه‌تنها در تاریخ جمهوری خلق چین، بلکه تا به امروز در مجموعۀ تاریخ جنبش کمونیستی یک مورد استثنایی به شمار می‌رود. هیچ رهبر حزبی را نمی‌توان سراغ کرد که گروه‌هایی از مردم را علیه تشکیلات حزبی بسیج کرده و خطر بروز وضعیت هرج‌ومرج و جنگ داخلی را آگاهانه به جان خریده باشد. هنگامی‌که این تلاش و آزمایش نتیجۀ مطلوب را نشان نداد، «صدر کبیر» اما بدون اینکه احساس رحمی از خود نشان دهد، کوشید به یاری نظامیان، حکومتی خودکام پی‌ریزی کند که میلیون‌ها نفر قربانی آن شدند. کتابی که در دست دارید شمه‌ای از علت‌ها، سیر رویدادها و پیامدهای انقلاب فرهنگی چین را در اختیار خواننده می‌گذارد.

Subject: History of world

موضوع کتاب: تاريخ جهان

Availability: In stock

Paperback for $10.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی