Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112309

the boy in the striped pajamas
pesary ba pijamey rahrah
عنوان : پسری با پیژامه ی راه راه

Author: boyne, johan
مولف/نويسنده : بوین، جان

ISBN: 978-964-408-354-9

Publisher: hirmand
ناشر : انتشارات هیرمند

Translator: fatahi, parvaneh
مترجم : فتاحی، پروانه

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 7

Weight: 1

ISBN: 9789644083549

ISBN: 978-9644083549

Volume 1: 196 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : “بعضی چیز ها نشسته اند و منتظرند تا کشف شوند، بعضی دیگر را هم بهتر است به حال خود رها کرد.” برونوی نه ساله پرسش های زیادی در ذهن دارد. پیشوا کیست؟ چرا آنها را مجبور کرد خانه ی قشنگشان را در برلین ترک کرده و به جای پرت بروند؟ آدم های پیژامه پوش آن طرف سیم های خاردار که هستند؟ بزرگ تر ها توضیح قانع کننده ای نمی دهند. بنابراین برونو تصمیم می گیرد به تنهایی دست به اکتشاف بزند و پاسخ سوالاتش را پیدا کند. یک دوست جدید کشف می کند. پسری با تاریخ تولد یکسان با خودش، پسری پیژامه پوش. اما چرا آنها هیچ وقت نمی توانند با هم بازی کنند؟

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی