Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112335


mandan dar vaghte ezafe
عنوان : ماندن در وقت اضافه

Author: niknam, ladan
مولف/نويسنده : نیکنام، لادن

ISBN: 978-622-6722-25-4

Publisher: sedaye moaser
ناشر : صدای معاصر

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226722254

ISBN: 978-6226722254

Volume 1: 179 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ماندن در وقت اضافه رمانی شکل یافته در بستر واقعیت و خیال در پی آن است که تصویری از زن نویسنده در زمان حاضر در وضعیت مدرن به دست دهد. تصویری که ریشه در واقعیت دارد. مرز های حیات این زن چه گونه ترسیم میشود؟ دغدغه های او چه گونه دستخوش تحولات قرار میگیرد. و در سایه چه بازی هایی می تواند خود را به کام نابودی یا کامروایی بکشاند. مسئله مهم اراده و انتخاب است. دشواری های زیستی سارا بارها به مخاطب یاد آوری میکند که دیگر گونه زیستن تاوانی سنگین دارد. او مورد قضاوت قرار میگیرد. و همچنان به راهی ادامه میدهد که تنها راه زیستن برای او رقم میزند. گویی از سارا جز نوشتن کاری برنمی آید. او کلمه را تنها پناهگاه خود میداند. و برای پناه گرفتن در سایه کلمه بهایی که می پردازد اندک نیست، اما لذت بخش است. سارا یک تنه مانند تیم فوتبالی بازی میکند که در وقت اضافه باید سرنوشت خود را تعیین کند. مسئله شاید برد و باخت نباشد. اما نفس بازی کردن تا آخرین دقایق اهمیت دارد. برای چنین زنی نشستن و نبودن و نماندن معنایی ندارد. او فقط می دود. و کسی باید سوت پایان بازی را بزند.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی