Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112345


zahr
عنوان : زهر

Author: kielland, alexander lang
مولف/نويسنده : شلان، آلکساندر

ISBN: 978-622-6988-35-3

Publisher: entesharate mehr andish
ناشر : انتشارات مهر اندیش

Translator: esfandiari, ardeshir
مترجم : اسفندیاری، اردشیر

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226988353

ISBN: 978-6226988353

Volume 1: 211 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : سه داستان کوتاه، در این رمان نویسنده از یک طرف به شرح زندگی ماریوسِ کوچولو می‌پردازد که افراط در درس لاتین، استبداد مربیان و نظام غلط آموزشی او را از پای درمی‌آورد، و از سوی دیگر زندگیِ زنِ ساده و پاک‌دلی به‌نام خانم ونکه‌کنور را نشان می‌دهد که از زندگی با همسر روشن‌فکر ولی ریاکارِ خود رنج می‌برد. آبراهام دوست ماریوس و تنها پسر خانم ونکه نیز به‌ علت تلقین‌های پدرش که متوازن با بافت فرهنگی آن زمان است، عنصری ریاکار می‌شود. درواقع آبراهام یک قربانی است که مابینِ دونیرو تباه می‌شود. از سویی پدر و کل جامعه او را به‌سوی خود می‌کشند، اما از جانب دیگر مادر پاک‌دل و آزاده‌اش برای او آرزوی زندگی‌ای ساده، اما سرشار از صداقت و راستی می‌کند.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی