Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112347


jadoy javdanegi
عنوان : جادوی جاودانگی

ISBN: 978-964-191-367-2

Compiler: jalali pendari, behrooz
ویراستار/گردآورنده : جلالی پندری، بهروز

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9789641913672

ISBN: 978-9641913672

Volume 1: 528 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اندیشه های هر شاعر معمولا در آثار منثور او برکنار از پرده وهمناکی های شعر اوست.. به همین سبب مطالعه و بررسی آثار منثور شاعران از راه هایی است که می توان از آن در توضیح و تفسیراشعار شاعران ویا روشن کردن بسیاری از موارد ابهام شعر آنها یاری جست. همچنین روایت هایی که دیگران درباره زندگانی و روحیات شاعر داشته اند در بسیاری از موارد می تواند گره گشای تفکرات و اندیشه های شاعر و بیان کننده ی انگیزه ها و اعمال و تفکرات او باشد. جادوی جاودانگی حاوی نامه ها ، نوشته ها و خاطرات فروغ است که در کنار آن خاطراتی که دیگران از زندگانی و اندیشه های او داشته اند قرار گرفته است؛ همچنین چند مقاله ارزشمند از بزرگان شعر و ادب معاصر که شناخت شعر فروغ را برای خواننده میسر می سازد در این مجموعه آمده است.

Subject: Persian literature (biography & memoirs), Interviews

Availability: In stock

Paperback for $28.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی