Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112374

into the dark
dar dele tariki
عنوان : در دل تاریکی

Author: stine, r.l
مولف/نويسنده : استاین، ار.ال

ISBN: 978-600-291-175-9

Publisher: nashre vida
ناشر : نشر ویدا

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 5

Weight: 1

ISBN: 9786002911759

ISBN: 978-6002911759

Volume 1: 168 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : جذابیتی مرگ بار... پالت فاکس هیچ وقت اجازه نداد که نابینایی او مانع زندگی خوب و کاملش بشود. اما هرگز در عمرش عاشق کسی نشده است. پالت مطمئن است که برد جونز تنها مرد زندگی اش است. وقتی دوست هایش متوجه می شوند که برد مرتکب جنایت های وحشتناکی شده، پالت هم چنان به بی گناهی برد اطمینان دارد. حتی وقتی دوست هایش هشدار می دهند که پالت قربانی بعدی برد است، دخترک اطمینان دارد که برد هیچ گاه به او آسیب نمی زند و...

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی