Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112375


ba saadi dar bazarchey zendegi
عنوان : با سعدی در بازارچه ی زندگی

Author: elahi, sadreddin
مولف/نويسنده : الهی، صدرالدين

ISBN: 978-964-165-125-3

Publisher: entesharate mooen
ناشر : انتشارات معین

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1393

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789641651253

ISBN: 978-9641651253

Volume 1: 140 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در این یادداشت‌ها من با سعدی که در ادب فارسی از او به شیخ اجل و یا شیخ یاد می‌شود زیسته‌ام، یعنی شیخ در زندگی من ایستاده است. بنابراین، این مقالات نه از مقولات تحقیق ادبی است و نه داوری نیک و بد در حق او. بر خلاف بسیاری از کارها که در مورد سعدی صورت گرفته است قصد هیچ تجزیه و تحلیلی از هیچ دست در میان نبوده بلکه این حکایات قصه‌ی شیفتگی یک ایرانی عادی است به درخت برومند چندصدساله‌ای ایستاده در بازارچه‌ی زندگی، که در سایه‌اش می‌توان نشست، بر شاخه‌اش می‌توان آویخت، به نغمه‌ی مرغان شاخسارش می‌توان گوش داد، با همسایه‌ی روبرویی می‌توان از او سخن گفت و از جامع بعلبک تا آن سوی ختا و خوارزم لبخند حکیمانه‌ی او را دید. او کسی است که اگر دل به وی بسپاری همراه تو در زندگی خواهد بود و در قیل و قال بازارچه‌ی عمر تنهایت نخواهد گذاشت.

Subject: Persian literature (Sadi and on Sadi), Persian literature (critiques, reviews)

Availability: In stock

Paperback for $7.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی