Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112376

manual do guerreiro luz
ghavanin gharne bisto yek
عنوان : قوانین قرن بیست ویکم، راهنمای کوچکی که میتواند زندگیتان را تغییر دهد

Author: coelho, paolo
مولف/نويسنده : کوئليو ، پائولو

ISBN: 978-622-95184-9-6

Publisher: nashre atre kaj
ناشر : نشر عطر کاج

Translator: seyed fatemeh, kashfi
مترجم : کشفی، سیده فاطمه

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 12

Weight: 1

ISBN: 9786229518496

ISBN: 978-6229518496

Volume 1: 104 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : من کتاب های راهنمای زیادی در طول زندگی خوانده ام، رفته رفته اشتیاقم برای یادگیری راهنما ها بیشتر شد و شروع به ساختن دستورالعمل های خودم کردم که بر اساس مشاهداتم در زندگی روزانه است. وقتی از من درخواست شد که یک کتاب جدید منتشر کنم با خود فکر کردم چرا همه راهنماهایی که تا به امروز خوانده ام و نوشته ام را با هم جمع آوری نکنم و انتشار ندهم؟ این راهنماها از قوانین یک جنگجوی راه روشنایی در طی مسیر زندگی اش در قرن بیست و یکم گرفته تا راهنمای سفر کردن به مفیدترین شکل در کنار عشقی که شاید از آن زخم خورده و در صدد التیامش هستید و یا معشوقی که خواستار جذب او هستید. شاید در این راه دچار بحران و یا دچار کمبود معنویت و آرامش شوید پیشنهاد من به شما کتابی است که هم اکنون در دست دارید.

Subject: World literature (non-fiction), Psychology (self healing)

Availability: In stock

Paperback for $7.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی