Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112407


Az Ham Gosikhte
عنوان : از هم گسیخته

Author: Farokh Neeya, Golnaz
مولف/نويسنده : فرخ نیا, گلناز

ISBN: 9789641935568

Publisher: Nashr Ali
ناشر : نشر علی

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9789641935568

ISBN: 978-9641935568

Volume 1: 758 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : داستان حاضر با قلمی روان از زبان اول شخص روایت می شود. روایت غیرخطی است و همراه با فلش بک های ریز و به اندازه ای به گذشته است. کل داستان را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ اول روایت و داستان اصلی و دوم بخش های روان درمانی و جلسات مشاوره ی رها که پر از درس است و می توان گفت بعد غالب روانشناسی داستان را پوشش می دهد با وجود اینکه سراسر کتاب کم و بیش شاهد آن هستیم. شخصیت های داستان به خوبی پردازش شده است. به سبب اشتباهاتی که در زندگی می کنند و تصمیماتی که هر چند عجیب اما قابل باور است و روند تغییرات و رشد شخصیت ها و احساساتشان ، شخصیت ها کاملا برای مخاطب ملموس است و به راحتی میتوان با آن همذات پنداری کرد. تنها نکته ای که شاید در شخصیت پردازی داستان به چشم می خورد شخصیت آرش است که حس کردم نویسنده قصد

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $32.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی