Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112416


Avaye Mahoor
عنوان : آوای ماهور

Author: dalaei, maryam
مولف/نويسنده : دالايی، مريم

ISBN: 9786006893679

Publisher: Entesharat Arina
ناشر : انتشارات آرینا

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786006893679

ISBN: 978-6006893679

Volume 1: 409 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : وای ماهور، آوای زنان و مردانی‌ست که ترس‌ها، تردیدها و شکست‌ها پس ذهنشان رسوب کرده اما دوباره دست به انتخاب می‌زنند. قصه‌ی آناهیتا و مادرانه‌هایش، دغدغه‌ها و دلواپسی‌هایش که نگاه قهرآلود روح زخمی‌اش به مردها او را از عشق رانده و ترسانده ولی در کنار تمام ترس‌ها مادری کردن را خوب یاد گرفته. قصه‌ی شبنم و زندگی تباه شده‌ای که با کامی تلخ شده از خیانت مردش تصمیم می‌گیرد زندگی را به گونه‌ی دیگری تجربه کند و این بار روح زندگی اش را با موسیقی جلا می دهد. قصه‌ی صدرا و حسرت‌هایش که از یک سو به عشق از دست رفته‌ی گذشته می‌رسد و از سوی دیگر به زندگی نافرجامی که کامش را زهر کرده و قصه‌ی بابک که حال شوریده و خواستن پر تب و تابش را پشت نقاب می‌راند مثل زمان کودکی که از حق و حقوقش رانده شد اما حالا عاشق بود، عاشق زنی که عشق ورزیدن به او ممنوعه بود.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی