Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112449


Resaleyee dar babe modara va bordbari
عنوان : رساله ای در باب مدارا و بردباری

Author: Voltaire
مولف/نويسنده : ولتر

ISBN: 9786006395920

Publisher: entesharate mehr andish
ناشر : انتشارات مهر اندیش

Translator: Dastgheib, Ehsan
مترجم : دستغیب, احسان

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786006395920

ISBN: 978-6006395920

Volume 1: 213 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : رساله‌ای در باب مدارا و بردباری با روایت داستان محکومیت ژان کالاس، بازرگان پروتستان که قربانی افراط‌گری مذهبی شده شروع می‌شود. ولتر با برافراشتن کارزاری به دفاع و حمایت از او برمی‌خیزد و به‌دنبال آن نویسنده با انتقاد و نقد دستگاه قضایی وقتِ فرانسه و نقص‌ها و سوء‌استفاده‌های فراوانی که در دادگاه‌ها وجود دارد. به افراطی‌گری مردم و قوانین و مقررات ضد پروتستانی اشاره می‌کند و بدین‌طریق به دفاع از اندیشة خود در باب مدارا و بردباری‌ای جهان‌شمول و روشنگری پیرامون این تفکر می‌پردازد. مبارزة ولتر برای آزادی در چهارچوب دوران عصر روشنگری(قرن 17و18 میلادی) شکل گرفته است. وُلتر با عبور از روایات تاریخی و تفاسیر متون دینی و تشکیک در برخی از آن‌ها، خواننده را دعوت به اندیشیدن، مدارا و بردباری مذهبی می‌نماید و جامعه را تشویق می‌کند که به‌ آزادی هر شهروند احترام بگذارد و به‌انتقادی شدید از افراطیون مسیحی، خصوصاً انجمن عیسوی‌ها(ژزوئیت) می‌پردازد و آن‌‌ها را از جمله سردمدارانِ اختلافات و مناقشه‌ها توصیف می‌نماید.

Subject: World literature (non-fiction), World literature (critiques)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی