Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112450


Zamani keh ma mordeha bidar mishavim
عنوان : زمانی که ما مرده‌ها بیدار می‌شویم

Author: Ibsen, Henrik
مولف/نويسنده : ایبسن، هنریک

ISBN: 9786006395722

Publisher: entesharate mehr andish
ناشر : انتشارات مهر اندیش

Translator: Omrani, Mir Majid
مترجم : عمرانی، میرمجید

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786006395722

ISBN: 978-6006395722

Volume 1: 97 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس و سرایندۀ نروژی، زادۀ سالِ 1828، از بزرگ ترین ستاره هایِ سپهرِ هنر و اندیشۀ همۀ زمان هاست. او در پایه های جامعه، نخستین نمایشنامه از نمایشنامه های مدرن خود یکی از بزرگانِ جامعه را به نمایش می کشد، از آنانی که سرمایه دارند: می توانند پا تا آن سویِ مرزهای آب و خاکِ خود دراز کنند، بیاموزند و به زادگاهِ خود برگردند تا آن را به فروغِ پول و دانش و توان و زبان و روی و بویِ خود روشن کنند و یکی از «پایه های جامعه»، یا به زبان دیگر، از کسانی شوند که اگر شانه از زیرِ بارِ جامعه کنار کشند، جامعه درمانده و زمین گیر می شود. ایبسن در این نمایشنامه سخنان بسیاری دربارۀ بزرگانِ جامعه و پیچیدگی های درونی و روانیِ آن ها و نیز زمانۀ بزن و برویِ سرمایه و ناهمسازی های درونی آن دارد

Subject: World literature (fiction), Art (theatrical)

Availability: In stock

Paperback for $7.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی