Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112452


Herkool va aghole Avgias
عنوان : هرکول و آغل آوگیاس

Author: durrenmatt, friedrich
مولف/نويسنده : دورنمات، فریدریش

ISBN: 9786226671606

Publisher: entesharate mehr andish
ناشر : انتشارات مهر اندیش

Translator: Omrani, Mihamid
مترجم : عمرانی، میرحمید

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226671606

ISBN: 978-6226671606

Volume 1: 135 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : تاروپود و جان‌وجهانِ نمایشنامۀ کمدیِ هرکول و آغلِ آوگیاس سرشار است از طنزی گزنده و رخنه‌گر دربارۀ کشورِ دمکراتیکِ اِلیس که رفته‌رفته در پِهِن و آلودگی‌های زیست‌بومی فرو می‌رود. رئیس‌جمهور راهِ نجات را در این می‌بیند که هرکول را فراخواند تا با برگرداندنِ آبِ دو رودٰ شهر را از آلاینده‌ها بشوید. از بد یا شوخیِ روزگار، جهان‌پهلوان که در این هنگام وام‌دار است، به ناگزیر پیشنهاد دولت را می‌پذیرد، ولی سودجویی، کوته‌بینی، بوروکراسی و فسادِ دستگاهِ دولت سدِ راهش می‌شود و چنان دست‌وپایش را در پوست‌گردو می‌نهد که برای گذرانِ سادۀ زندگی تن به نمایش در سیرک می‌دهد. این‌چنینٰ روزگارِ ما قهرمانان را از بلندای دست‌نیافتنیِ خود به‌زیر می‌کشد و اینجا، این پایین، آنان را چنان در تنگنای جامعۀ غول‌آسایِ سخت‌دل ناتوان و درمانده می‌کند که دامنۀ اندیشه‌شان به سیرکردن شکمٰ تنگ می‌شود. نمایشنامۀ ناتوانیِ دم‌ودستگاه‌های گردانندۀ این جهان در گره‌گشایی از دشواری‌های زندگی را با چنان روشنی‌ای نشان می‌دهد که هرکس در هرجایِ جهانٰ خود را یکی از آدم‌های شهر اِلیس می‌بیند

Subject: World literature (fiction), Art (theatrical)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی