Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112479

the dogs of war
saghay jang
عنوان : سگهای جنگ

Author: forsyth, frederick
مولف/نويسنده : فورسايت، فردريک

ISBN: 978-964-331-368-5

Publisher: entesharate asatir
ناشر : انتشارات اساطیر

Translator: khaliley varasteh, eraj
مترجم : خلیلی وارسته، ایرج

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1396

Edition: 3

Weight: 2

ISBN: 9789643313685

ISBN: 978-9643313685

Volume 1: 655 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : سگ های جنگ درباره یک گروه کماندوی مزدور است که از طرف دولت انگلستان استخدام می‌شوند تا حکومت یکی از کشورهای کوچک آفریقایی را ساقط کنند. انگلیسی‌ها می‌خواهند با سقوط حکومت این کشور فردی از خود را جانشین وی کنند تا معادن تازه کشف شده اورانیوم را به تصرف خود درآورند. این کتاب در مورد چند سرباز مزدور اروپایی است که از طرف یک شرکت معدنی و بالاخص رئیس ثروتمند آن استخدام میشوند تا با طرح حمله ای ضربتی و اجرایی کردن آن زمینه سقوط دولت جابر حاکم را فراهم سازند و در عوض شخص دست نشانده مورد نظر شرکت معدنی مورد نظر (مانکان) را به جانشینی رئیس جمهور مخلوع در آورند ولی نمیدانند که رئیس سربازان مزدور ( کارلو آلفرد توماس شانون) خود نقشه دیگری برای این کشور ساحلی آفریقایی طرح ریزی کرده است.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی