Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112508


Nothaye Choobi
عنوان : نت های چوبی

Author: negahban, bita
مولف/نويسنده : نگهبان، بیتا

ISBN: 9786226667180

Publisher: entesharate berkeh khorshid
ناشر : انتشارات برکه خورشید

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786226667180

ISBN: 978-6226667180

Volume 1: 544 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : داستان کتاب حاضر بستری تاریخی دارد و ماجرای آن با بررسی اسناد و مدارکی مستند روایت شده، اما به ناچار شخصیت هایی خیالی به آن پیوسته و گاه تخیل نویسنده نیز در آن دخیل شده است. ماجرا از بهمن ماه سال هزار و سیصد و بیست و هفت آغاز می شود و ضمن به تصویر کشیدن روزگار پریدخت، دردانه پدربزرگ، دختر جوانی که قرار است به زودی جشن ازدواجش با عماد، گل سر سبد فامیل، برگزار شود و آن چه که بر او می گذرد، اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوران را به نمایش می گذارد. درست هنگامی که پریدخت برای گرفتن سفارش های خانواده به خیاطی موسیو رفته، ناگهان سکوت روز جمعه در هم می شکند و جمعیتی عظیم در خیابان ها در حال دویدن به یکدیگر طعنه می زنند، گویا شاه را در دانشگاه ترور کرده اند واین هیاهو حاصل همین اتفاق است. و اما حالا خبری از عماد نیست، عمادی که قرار بوده سری به دانشگاه بزند!

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی