Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112589


Atr Kheeal
عنوان : عطر خیال

Author: Noroozi, Leila
مولف/نويسنده : نوروزی، لیلا

ISBN: 9789641935308

Publisher: Nashre Ali
ناشر : نشر علی

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 9789641935308

ISBN: 978-9641935308

Volume 1: 824 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : دلم درست به اندازه ی یک کتاب حرف داشت. حرف هایی از جنس نامه های عاشقانه ی پنهانی. پر از دلتنگی هایی به عمر ثانیه به ثانیه ای که از حرف هایمان پشت ترافیک روی پل گذشته بود. می خواست بگوید که من بدون تو کمی در این دنیا گم شده ام . کمی حالم بد است . کمی دلم تنگ است و نفس هایم تنگ تر . می خواست بگوید حالم شبیه تنها مسافر جا مانده در ایستگاه قطار سراسر حسرت است. می خواست بگوید این روزها کارش شده سر چرخاندن میان آدم ها به امید دیدن یک نشانی و بپرسد که تو چطور؟ تو هم دلت برایم تنگ می شود؟ قلب تو هم لج می کند که تا من نیایم نمی زند؟ نفست بچه بازی اش می گرد؟ تو هم خاطره ها به جان ذهنت می افتند؟ اشک هایت بلدند خودمختاری به راه بیندازند؟ موهای تو هم از غصه ی دوری سر انگشتانم درد دارند؟ تو هم روی سینه ات سنگین شده ؟ نفس که می کشی بینی ات برای نبودن عطرم بغض می کند؟ تو هم وقتی که باران می بارد یاد قول و قرارهایمان می افتی؟ تو هم مثل من دلت از سرنوشت گرفته؟ روزی چندبار به خدا گلایه می کنی که این حقم نبود؟!

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $34.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی