Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112606


faslhay deltangey mitra
عنوان : فصل های دلتنگی میترا

Author: mohamadi, saideh
مولف/نويسنده : محمدی، سعیده

ISBN: 978-91-85463-81-7

Publisher: nashre baran
ناشر : نشر باران

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9789185463817

ISBN: 978-9185463817

Volume 1: 405 pages

Published in: sweden

چکیده کتاب / در باره نویسنده : رمان زندگی گذشته و حال چند دوست قدیمی است که سالها در سوئد زندگی می کنند و امروز ازجمله درگیر مشکلات فرزندان جوانشان که در دو فرهنگ بزرگ شده اند می باشند. میترا خواهر بزرگ و سنگ صبور این جمع است و همه با مشکلاتشان به وی رجوع می کنند. کتاب از معدود رمانهای چاپ خارج است که به دغدغه های ایرانیان در غربت پرداخته است.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Hard Cover for $35.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی