Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112608


daneshgahe zir zaminey bahaeyane iran
عنوان : دانشگاه زیر زمینی، بهائیان ایران

Author: ahmadi amooei, bahman
مولف/نويسنده : احمدی امویی ، بهمن

ISBN: 978-91-88653-01-7

Publisher: nashre baran
ناشر : نشر باران

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9789188653017

ISBN: 978-9188653017

Volume 1: 217 pages

Published in: sweden

چکیده کتاب / در باره نویسنده : آگاهی بر آن سخت تعجّب او را برانگیخته، یعنی چرایی و چگونی ایجاد یک دانشگاه زیر زمینی در ایران توسط بهائیان. بهمن احمدی امویی در مقدمه کتاب می نویسد: برای من مواجه شدن با جامعه بهائی ایران به دو دوره تقسیم‌ می‌شود قبل و پس از سال ۱۳۸۸ و کودتای اقتدارگرایان حاکم بر ایران علیه مردم. تا پیش از آن در دو سه مورد با جمله «فلانی بهائی است» و یا ˮبا یک بهائی ازدواج کرده” را شنیده بودم و برایم هیچ مفهومی نداشت. به این معنا که فرقی برایم نداشت که کسی سنّی باشد یا ارمنی و یهودی و یا بهائی. در خوزستان و یک محیط کارگری رشد کردم. در خوزستان مدارای مردم و تحمل مخالف، دست کم در حوزه مدهبی در مقایسه با بقیه کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد. البته بهتر است بنویسم قرار داشت. گاه‌ می‌شد در یک محله و دو سه خیابان دید که خانواده‌های ارمنی، یهودی، زرتشتی، بهائی و ترک و کرد و لر و فارس و عرب با هم زندگی‌ می‌کنند و از قضا خوب هم زندگی‌ می‌کردند. آنقدر خوب که هنوز برای من یک رویا است که دوباره به آن حال و هوا برگردم. رویایی بی سرانجام و نشدنی. چهار سال دانشگاه را در بابلسر مازندران گذراندم. شهری که تعداد بهائی‌های آن در آن زمان قابل توجه بود. یادم است که در بارهء یکی از هم کلاسی‌هایمان‌ می‌گفتند که با یک دختر بهائی ازدواج کرده است. این همهء برخورد من با بهائیان در زندگی واقعی و روزمرّه بود. البته کتاب‌هایی در مورد آنها خوانده بودم و اطلاعاتی هم در باره وضعیت آنها در جامعه ایران در حدود ۲۰۰ سال اخیر داشتم. با وجود این که گرایش‌های مذهبی دارم اما تربیت پذیرش مخالف و مدارا که در خوزستان آموختم هرگز نگاه منفی نسبت به آن‌ها را در من برنیانگیخت.

Subject: religion (Bahai)

موضوع کتاب: دين (بهائی )

Availability: In stock

Hard Cover for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی