Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112618


farhang setizi dar dorehy reza shah
عنوان : فرهنگ ستیزی در دوره رضا شاه

ISBN: 964-6189-00-8

Compiler: dolfani, mahmood
ویراستار/گردآورنده : دلفانی، محمود

Publisher: sazeman
ناشر : سازمان اسناد ملی ايران

Language: farsi

Size: 6 x 9

Publication Year: 1375

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9646189008

ISBN: 964-6189008

Volume 1: 264 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : از مهم‌ترین سازمان‌های فرهنگی متمرکز در دوره رضاشاه‌، سازمان پرورش افکار است که بنیانگذار آن دکتر احمد متین دفتری بود. اساسنامه‌ این سازمان در جلسه ۱۲ دی ۱۳۱۷ش به تصویب هیات وزیران رسید. اهداف‌ این سازمان اساسنامه ادامه همان سیاست‌های فرهنگ ستیزی حکومت رضاشاه بود. سال‌های ۱۳۰۴_۱۳۲۰ را می‌توان، مهم‌ترین و بحرانی‌ترین سال‌های تاریخ معاصر‌ ایران دانست؛ زیرا در‌ این دوره تلاش گسترده‌ای برای دگرگون ساختن نهادهای فرهنگی و اجتماعی کشور انجام شد تا در نهایت‌، سلسله سیاسی حکومت پهلوی را تثبیت کند. دگرگونی فرهنگی با رشد سریع نهادهای جدید و با هدف از هم پاشیدن نهادهای سنتی بوسیله دولت همراه بود. در اسفند۱۳۰۰ش قانون شورای عالی معارف به تصویب مجلس رسید که به موجب آن تمام امور اجرایی مدارس‌؛ مانند برگزاری امتحانات‌، تهیه برنامه‌های درسی و آموزشی و تشخیص صلاحیت علمی‌ و اخلاقی معلمان‌، به شورای عالی معارف واگذار شد. به سفارش شورای عالی معارف مقرر شد با بررسی نظام آموزش و پرورش کشورهای اروپایی‌، الگویی برای نظام آموزشی کشور انتخاب گردد. سرانجام سیستم آموزش مدارس فرانسه به عنوان الگوی مدارس‌ ایرانی پذیرفته شد. یکی دیگر از نهادهایی که مروج و مبلغ گرایش‌های ناسیونالیستی در‌ ایران بود‌، انجمن آثار ملی نام داشت. ‌این انجمن که در سال ۱۳۱۲ با فکر تعمیر و ترمیم آثار باستانی و تاریخی ‌ایجاد شد‌، با تاسیس اداره باستان شناسی در سراسر ‌ایران‌، تلاش‌هایی را در ‌این زمینه انجام داد. نخستین گام در ‌این راه‌، ایجاد بنیاد آرامگاه فردوسی‌، تغییر شکل آرامگاه حافظ و ارائه طرح‌های تازه‌ای برای سایر شعرای ملی‌ ایران بود.در همین سال آرامگاه خیام نیز به صورت آبرومندی درآمد. قبر حافظ و سعدی در شیراز به صورتی زیبا و با ارزش بنیاد گرفت.

Subject: History of Iran (Pahlavi)

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی