Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112621

A morsel of happiness
yek loghmeh hale khosh
عنوان : یک لقمه حال خوش( بر اساس داستان های واقعی و پژوهش های علمی)

Author: saffarzadeh, javad
مولف/نويسنده : صفارزاده ، جواد

ISBN: 978-0-9700054-3-4

Publisher: js computer center
ناشر :

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2021

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9780970005434

ISBN: 978-0970005434

Volume 1: 205 pages

Published in: usa

چکیده کتاب / در باره نویسنده : علت نگارش این کتاب، پاسخ به سؤالی است که همیشه از من میشد، «دلیل اینکه شما همیشه دارای حال خوش هستید، چیست؟». چون پاسخ به این سؤال در یک جمله عملی نبود، همیشه در انتظار فرصتی بودم که بتوانم مشروحاً پاسخگوی این پرسش باشم. اکنون که ویروس خطرناک کرونا همه ما را خانه نشین کرده است، فرصت را غنیمت شمردم برای کاری که همیشه در فکر انجام آن بودم، نگارش این کتاب. پاسخ به پرسش فوق، مرا بر آن داشت که دوران زندگی خود را بررسی و نکاتی که باعث ایجاد حال خوش و یا باعث جلوگیری از حال بد بوده را ریشه یابی نمایم. مهمترین یافته های ذهنم، همراه با اتفاقاتی که باعث بکارگیری آن نکات گردیده است، در این کتاب توضیح داده شده است. در طول نگارش این نکات بر آن شدم جستجو نمایم که آیا از نظر علمی هم پژوهشی در مورد نکات مورد نظر من انجام شده است؟ خوشبختانه برای تمام نکاتی که در این کتاب مطرح میباشد پژوهش های بسیار به عمل آمده است، بطوریکه از این یافته ها خود نیز متعجب گردیدم. وجود منابع علمی مرا برآن داشت که نکات مطرح شده را به دو بخش تقسیم نمایم . بخش اول توضیح نکته مورد نظر، و بخش دوم پژوهش های علمی در رابطه با همان نکته. در خاتمه باید خاطرنشان کنم که با توجه به هدف نگارش این کتاب، با وجود مطرح شدن نظریات برخی روانشناسان در این کتاب، من نه تنها ادعایی در زمینه علم روانشناسی ندارم، بلکه هرگز قصد اندرزگویی و نصیحت کردن خواننده را نیز نداشته ام. رشته تحصیلی و شغلی من تکنولوژی و آموزش علم کامپیوتر می باشد. مطلب دیگر اینکه نحوه نگارش این کتاب در واقع ادامه همان روش نگارش تألیفات دیگر من در زمینه فراگیری علم کامپیوتر میباشد. به عبارت دیگر ساده نگاری و استفاده از زبان محاوره ای، دوری گزیدن از اصطلاحات تخصصی و یا پیچیده ادبی که هم روش نگارش تألیفات من، و هم روش زندگی من بوده و می باشد.. به امید آنکه نگارش این کتاب بتواند تأثیر مثبتی حتی کوچک در زندگی شما خواننده عزیز بگذارد.

Subject: Persian literature (Khayyam and on Khayyam), Psychology (general)

Availability: In stock

Paperback for $16.95

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی