Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112694


razhay nagofteh( khaterate ardeshir zahedi)
عنوان : رازهای ناگفته( خاطرات اردشیر زاهدی)

Author: zahdi, ardeshir
مولف/نويسنده : زاهدی، اردشیر

ISBN: 978-622-246-042

Compiler: tolooee, mahmood
ویراستار/گردآورنده : طلوعی، محمود

Publisher: nashre elam
ناشر :

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 978622246042

ISBN: 978-622246042

Volume 1: 350 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اردشیر زاهدی، متولد24 مهر 1307 فرزند تیمسار فضل الله زاهدی دانش آموخته مهندسی کشاورزی دانشگاه ایالتی یوتا است. وی در زمان کودتای 28 مرداد، بیست و پنج ساله بود. گرچه او در آن زمان دخلی در امور مملکت نداشت، اما بخاطر داشتن چنان پدری خواه و ناخواه سر از کار سیاست در آورد. اردشیر زاهدی با ازدواج با شهناز پهلوی بیش از پیش به محمدرضا شاه نزدیک شد، اما به دلیل اختلافات پس از مدتی به خواست شهناز از او جدا شد، اما همچنان از افراد نزدیک به شاه بود. وی زمانی سفیر ایران در بریتانیا، همچنین مدتی وزیر امور خارجه کابینه امیرعباس هویدا بود، و آخرین سفیر ایران در ایالات متحده آمریکا در دوره محمدرضا شاه پهلوی بود. اردشیر تنها مقام رسمی حکومت پهلوی بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در تبعید با او بود و برای اقامت محمدرضا پهلوی در آمریکا خیلی تلاش کرد. اردشیر زاهدی هم اکنون بازنشسته است و در شهر لوزان سوییس زندگی می کند.

Subject: Persian literature (biography & memoirs)

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی