Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112721

epic and sedition; the ferdowsi' s shahnameh
hamaseh va nafarmani
عنوان : حماسه و نا فرمانی: برسی شاهنامه فردوسی

Author: danis, dick
مولف/نويسنده : دیویس، دیک

ISBN: 978-600-278-300-4

Publisher: ghoghnoos
ناشر : ققنوس

Translator: tavosi, sohrab
مترجم : طاوسی، سهراب

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9786002783004

ISBN: 978-6002783004

Volume 1: 256 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این کتاب پش از هرچیز کوششی است برای تعدیل باوری عمومی درباره این‌که حماسه بزرگ فارسی، شاهنامه‌ی فردوسی، از چه سخن می‌گوید. همچنین کتابی است در نقد متن و فرامتن شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخی است به کسانی مانند ادوارد براون، وان گرونبام و احمد شاملوی خودمان که شاهنامه را صرفاً نظم می‌دانند. شاهنامه در زبان فارسی بلافاصله به محبوبیت بالایی دست پیدا کرد و در عصر شکوفاییِ ناگهانی شعر رواییِ دوره فارسی میانه به سرعت جایگاه ممتازی به دست آورد. کتاب به خواننده می‌گوید که هرجا که منابع دست فردوسی را باز گذاشته‌اند می‌توان نبوغ روایت‌سرایی و شاعرانگی وی را به حد اعجاب‌آوری دید بویژه در قسمت‌های اسطوره‌ای مانند داستان سیاوش و اسفندیار. نویسنده این کتاب در پس کلمات و روایت‌های شاهنامه نکته‌هایی کشف کرده که برای اندیشمندان قابل احترام شاهنامه‌پژوه تا به امروز رخ ننموده بود. کتاب با زبانی ساده و صریح که مشخصه مکتب نقدنویسی انگلیسی است به فرم و محتوای شاهنامه نگاه کرده و عناصر زیبایی شناختی هنر فردوسی را پیش روی خواننده نهاده است و البته هرجا که به گمانش رسیده عیبی دارد، آن را نیز گفته است.

Subject: Persian literature (Ferdowsi and on Ferdowsi)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی