Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112731


donyaye bimar
عنوان : دنیای بیمار

Author: rasoli, reyhaneh
مولف/نويسنده : رسولی، ریحانه

ISBN: 978-964-216-202-4

Publisher: shaghayegh
ناشر : شقايق

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9789642162024

ISBN: 978-9642162024

Volume 1: 896 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : نگاهش خشک شده بود در چشم علیرضا: (دروغه همه چی. نه؟) علیرضا چشم بست و پیشانی روی پیشانی او گذاشت. نفس گرفت از هم نفسش و درد سینه اش کم شد. حالا بغض داشت. حالا که طلا این طور در آغوشش با هراس و امیدی واهی می خواست بشنود همه چیز دروغ بوده، بغض داشت. از بازی های زمانه بغض داشت. از دست روزگار خسته شده بود. از این دلی که دلداری ممنوعه طلب می کرد گلایه داشت. پر از فریاد بود و فریادهای این مرد همیشه بی صدا بود. چشم که باز کرد، اشکش چکید در چشم طلا و پلک طلا روی هم نشست... و اشک از کنار چشمش راه گرفت.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $34.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی