Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112737


vaghti nazli amad
عنوان : وقتی نازلی آمد

Author: hamzehloo, takin
مولف/نويسنده : حمزه لو، تکين

ISBN: 978-622-666721-0

Publisher: berkeh khorshid
ناشر : برکه خورشید

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9786226667210

ISBN: 978-6226667210

Volume 1: 413 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب حاضر یکی دیگر از آثار شگفت انگیز نویسنده نام آشنای ایرانی است که از زندگی شخصیت زن و مردی به نام پیمان و مینا، که زندگی آرام و بی دغدغه ای دارند حکایت دارد. داستان از زبان مینا روایت شده است و حاکی از شرایط نه چندان ساده ی زن بودن و حفظ آبرو و حیثیت، و نگرانی های زنانه است. زندگی آرام زن و مرد با آمدن همسایه ی زن واحد روبرویی که نازلی نام دارد و حضورش با اتفاقاتی عجیب و دگرگون کننده همراه است در چرخه تحول و دگرگونی می افتد و همه چیز به ناگاه تغییر می کند.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $22.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی