Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112761

la lenteur
ahestegi
عنوان : آهستگی

Author: kondra, milan
مولف/نويسنده : کوندرا، ميلان

Publisher: aida
ناشر : آیدا

Translator: sarkisian, mina
مترجم : سرکیسیان، مینا

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2003

Edition: 1

Weight: 1

Volume 1: 131 pages

Published in: germany

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کوندرا داستان خود را در حدود 150 صفحه روایت کرده است. این کتاب از زبان یک راوی بوده که در آن کوندرا فلسفه ای درباره مدیرنیته، تکنولوژی، سرعت، حافظه بشری و نیز احساسات عمیق بشری را به صورت بسیار زیبایی به تصویر کشیده است. این رمان، مراقبه ای در مورد اثرات مدرنیته بر ادراک فرد از جهان است. این رمان از داستان های جداگانه ای تشکیل شده است. که این داستان ها در طول رمان به هم بافته شده و در انتهای کتاب تمامی گره های داستان که به هم پیچ خورده بودند از هم باز می شوند. کوندرا به عنوان راوی اصلی داستان، در طول سفر خود تصمیم می گیرد. که شبی را در هتلی بگذراند که این هتل یکی از قصرهای قدیمی بوده که داستانی را در آن جا تعریف می کند. این داستان آمیخته ای از تخیل و حقیقت است: ناگهان هوس کردیم غروب و شب را در یک قصر بگذرانیم . قصرهای زیادی را در فرانسه به صورت هتل باز سازی کرده اند ؛ چهارگوشی از سبزی گمشده درگستره ای از زشتی بی سبزی ؛ مجموعه کوچکی از باریکه راه ها ، درخت ها و پرنده ها بین شبکه ای عظیم از بزرگ راه ها . من به سفر دیگری ، از پاریس تا یک قصر واقع در حومه شهر، که دویست سال پیش صورت گرفت، فکر می کنم . سفر مادام « ت » با همراهی شوالیه جوان . نخستین بار است. که آنها این قدر نزدیک به هم هستند و آن فضای غیر قابل توصیف شهوانی که آن ها را در بر گرفته ، از آهستگی ریتم ناشی شده است . بدن های آن ها در اثر حرکت درشکه تاب می خورد و با هم تماس می یابد . ابتدا بی هوا ، و بعد با رغبت ، و داستان آغاز می شود .

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی