Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112808

desiree
عنوان : دزیره( دو جلدی)

Author: selinko, annemarie
مولف/نويسنده : سلینکو، آن ماری

ISBN: 978-964-320-439-6

Publisher: entesharate ferdoos
ناشر : انتشارات فردوس

Translator: pezeshkzad, iraj
مترجم : پزشکزاد، ايرج

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 27

Weight: 3

ISBN: 9789643204396

ISBN: 978-9643204396

Volume 1,2: 958 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب «دزیره» اثر «ماری سلینکو» اثر است. این کتاب را «ایرج پزشکزاد» ترجمه کرده است. در توضیحاتی درباره‌ی کتاب آمده است: «دزیره نام رمانی است اثر آن ماری سلینکو که ماجرای زندگی دزیره کلاری همسر کارل چهاردهم و مادر اسکار اول را از زبان خودش شرح می‌دهد. داستان به صورت خاطراتی که دزیره آنها را در دفتر اهدایی از سوی پدرش یادداشت می‌کند، نگاشته شده است و ماجرا از زبان اول شخص نقل می‌شود. این رمان در مجموع اطلاعات خوبی را درباره زندگی دزیره کلاری و شخصیت‌های هم‌عصر او در صحنه فرانسه و وضع انقلاب فرانسه به دست می‌دهد.» این کتاب را نشر «فردوس» منتشر کرده و در اختیار خوانندگان قرار داده است.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Hard Cover for $45.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی