Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112923

the nuremberg trials
mohakemate nuremberg
عنوان : محاکمات نورنبرگ

Author: davenport, john
مولف/نويسنده : دوانپورت، جان

ISBN: 978-964-311-731-3

Publisher: ghoghnoos
ناشر : ققنوس

Translator: haghighat khah, mehdi
مترجم : حقیقت خواه ، مهدی

Language: farsi

Size: 6 x 9

Publication Year: 1399

Edition: 5

Weight: 1

ISBN: 9789643117313

ISBN: 978-9643117313

Volume 1: 105 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یا به اختصار «حزب نازی» - به مدت دوازده سال از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ بر آلمان حکومت کرد و برزندگی بیش از ۶۵ میلیون نفر ساکنان آن تسلط داشت. نای‌ها تحت رهبری آدولف هیتلر درصدد برآمدن نظم تازه‌‌ای را به اروپا تحمیل کنند. آنها به هنگام ایجاد این نظم تازه بر آن شدند تا هر کس را که به لحاظ سیاسی با آنها مخالفت کند یا اینکه با معیارهای نژادی آن‌ها منطبق نباشد به زندان بیندازند یا بکشند. کتاب حاضر به شرح رویدادهای بعد از جنگ دوم جهانی می‌پردازد. بعد از پایان این جنگ بزرگ فاتحان جنگ بیش از همه در پی بازداشت و مجازات سرکردگان حزب نازی بودند. بسیاری از نازی‌ها در بهار ۱۹۴۵ از دست متفقین گریختند. هیتلر و نزدیک‌ترین دستیارانش خودکشی کردند. دیگر مقامات عالیرتبه همه مخفیانه از اروپا خارج شدند اما ۲۲ تن از بدنام‌ترین مجرمان فرصت فرار نیافتند. آنها توسط متفقین بازداشت شده و برای محاکمه به دادگاه نظامی بین المللی تحویل شدند. قضات و حقوقدانان از آمریکا و انگلیس و فرانسه و اتحادیه شوروی از ماه اوت ۱۹۴۵ تا سپتامبر ۱۹۴۶ در نورنبرگ گرد آمدند تا در دادگاه با مردانی روبرو شوند که به یک برنامه وحشتناک و آدمکشی بزرگ جامه عمل پوشانده بودند.

Subject: History of world

موضوع کتاب: تاريخ جهان

Availability: In stock

Hard Cover for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی