Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112949


tarikhe tanz dar adabeyat
عنوان : تاریخ طنز در ادبیات فارسی

Author: javadi, hasan
مولف/نويسنده : جوادی، حسن

ISBN: 978-964-191-507-2

Publisher: morvarid
ناشر : مروارید

Language: farsi

Size: 6 x 9

Publication Year: 1400

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 9789641915072

ISBN: 978-9641915072

Volume 1: 585 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : دکتر حسن جوادی، در پی یک دهه پژوهش همه‌جانبه، در کتاب تاریخ طنز در ادبیات فارسی به روشنی نشان می‌دهد که پیشینه طنز در ایران محدود به نوشته‌های عبید زاکانی و معدودی دیگر نیست. بلکه ده‌ها نویسنده ایرانی طی هزار سال شرایط خفقان و محدودیت‌های سیاسی حاکم بر جامعه را در آثار خود با طنز منعکس کرده‌اند. نویسنده تعریف جامعی از طنز و تمایز دقیق آن از هجو و هزل را به‌دست می‌دهد و جایگاه طنز و انتقاد اجتماعی را در متون داستانی و نمایشی، به‌ویژه در عرصه مذهب، سیاست و زنان، نشان می‌دهد. او گزیده‌ای از تصاویر کارتونی در نشریات قدیم را نیز فراهم آورده است. از ویژگی‌های این کتاب پرداختن به جزئیات و بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های تکنیک و فرم طنز در آثار ایرانی و غربی است. نویسنده به‌دقت نشان داده که چگونه شاعران و نویسندگان فارسی زبان در برابر جور و ستم حاکمان دلاورانه پایداری کرده‌اند.

Subject: Persian literature (critiques, reviews), Persian literature (satire & joke & bon mot)

Availability: In stock

Hard Cover for $36.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی