Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113009

the holographic universe
jahane holographic
عنوان : جهان هولوگرافیک ( نظریه ای برای توضیح توانایی های فرا طبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم)

Author: talbot, michael
مولف/نويسنده : تالبوت، مايکل

ISBN: 978-964-363-265-6

Publisher: hermes
ناشر : هرمس

Translator: mehrjooi, dariush
مترجم : مهرجویی، داریوش

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 69

Weight: 1

ISBN: 9789643632656

ISBN: 978-9643632656

Volume 1: 446 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : جهان هولوگرافیک آن جهانی است که هر قطعۀ کوچک و هر ذرۀ آن قطعه، تمام ویژگی‌های و اطلاعات کل را در بر دارد و این به‌واقع خصلت مغز ماست که ساختاری هولوگرافیک دارد و خاطره و درد و تجربه و برخی چیزهایی دیگر را نه تنها در مغز که در هر ذرۀ کوچک آن نیز نگهداری می‌کند و نیز همین خصلت کلی این جهان ماست که جهانی هولوگرافیک است. در این کتاب، اتفاقاً بخشی هم هست که از علما و عرفای ایران و از شهرهای خیالی -مثالیِ جابلقا، جابلسا و غیره سخن می‌گوید و این‌که چگونه این حکیمان بزرگ به رازِ آن جهان یا واقعیت دیگر یعنی نظم مستتر پی برده و گاه در صُورِ خیال و بینش اساطیریِ خود یا در خواب‌ها و خیال‌هایشان آن‌ها را به‌وضوح می‌دیده‌اند. خاصیت دیگر کتاب آن است که شاید تلنگر ناچیزی باشد به کسانی که موج مدرنیته، دل و ایمانشان را شبهه‌دار کرده و غبار شک بر آن نشانده است و نیز آن‌هایی که از سخنان متافیزیکی بی‌محتوا خستته شده‌اند و هنوز برای عقل و منطق انسانی احترام قائلند؛ تلنگری ناچیز برای رسیدن به آگاهی‌ای هرچند محدود.

: مایکل کولمن تالبوت (Michael Coleman Talbot) نویسندۀ آمریکایی که در سال 1992 درگذشت، نویسندۀ چند کتاب پرفروش با موضوع محوری عرفان باستان و فیزیک کوانتوم است. تالبوت با تأکید بر یک مدل نظری جهان مادی را شبیه به یک هولوگرام عظیم می‌داند. مشهورترین اثر او «جهان هولوگرافیک» همین نظریه را تبیین کرده که به قلم داریوش مهرجویی ترجمه شده است.

Subject: Evolution scientific philosophy

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی