Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113050

The art of war
honare jang
عنوان : هنر جنگ

Author: tzu, sun
مولف/نويسنده : تزو، سون

ISBN: 978-600-176-155-3

Publisher: jami
ناشر : جامی

Translator: semsar, mehdi
مترجم : سمسار، مهدی

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 5

Weight: 1

ISBN: 9786001761553

ISBN: 978-6001761553

Volume 1: 320 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : سان تزو از بومیان ایالت چای بوده و نام اصلی اش سون وو است. او در کتاب هنر جنگ به بررسی احوال پادشاه وو پرداخته است و تمام اصول این کتاب را روی ۱۸۰ زن در دو گروه آزمایش کرده است. سان تزو چندین فرمانده را تربیت کرده بود و خود نیز فرماندهی ارتشی را بر عهده داشت که ایالت چو را در هم شکستند و وارد پایتخت شدند. خرید کتاب هنر جنگ این کتاب قدیمی ترین کتاب استراتژی جهان در حوزه جنگ است و تا به امروز همچنان یکی از مهم ترین کتابهای استراتژی جهان است : طوری که از مطالب آن هم در جنگ ها بهره برده می شود و هم در مسایل شخصی و به طور وسیعی در حوزه های کسب و کار. فراموش نکنید این اثر برترین رساله نظامی جهان است که می توان از آن در همه جوانب زندگی از جمله کسب و کار و مدیریت بهره برداری کرد.

Subject: Political science (general)

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی