Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113091

the daylight war
jange roshanaye roz
عنوان : جنگ روشنایی روز( مجموعه شیاطین3)

Author: brett, peter v
مولف/نويسنده : برت، پیتر وی

ISBN: 978-600-182-710-5

Publisher: ketabsaray tandis
ناشر : کتابسرای تندیس

Translator: saeei, fatemeh
مترجم : سعیدی، فاطمه

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786001827105

ISBN: 978-6001827105

Volume 1: 936 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در شب ماه نو شیاطین با قدرت برمی‌خیزند تا دو منجی احتمالی را از سر راه خود بردارند پیشگویی شده منجی افسانه‌ای باز می‌گردد تا بازماندگان پراکنده بشریت را متحد کند و با رهبری آنها در آخرین جنگ یک بار برای همیشه شیاطین دوزخی را نابود کند. آرلن بیلز زمانی یک مرد معمولی بود اما اکنون فراتر از آن است .مردمحروز، با حرز های اسرارآمیز و قدرتمندی که در سرتاسر بدنش خالکوبی شده هر شیطانی را یک تنه حریف است آرلن درهرفرصت منجی بودن خود را انکار می کند اما هرچه بیشتر تلاش می‌کند با مردم معمولی یکی شود، اعتقاد آنها قوی‌تر می‌شود. افراد زیادی از او پیروی خواهند کرد اما مسیرآرلن به مکان تاریکی ختم می‌شود که فقط خود او می‌تواند به آن سفر کند و ممکن است بازگشتی در کار نباشد . تنها کسی که امید می‌رود آرلن را در دنیای انسان‌ها نگه دارد یا در سقوطش به دنیای شیاطین به او بپیوندد رنا تنر زن جوان بی باکی است که خطر باختن خود به قدرت جادویی شیطان او را تهدید می‌کند .

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $38.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی