Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113111


dokhtar ba baraney zard
عنوان : دختر با بارانی زرد و نه نمایشنامه دیگر

Author: fosse, john
مولف/نويسنده : فوسه، یون

ISBN: 978-600-130-267-1

Publisher: shabahang
ناشر : شباهنگ

Translator: hamed, mohammad
مترجم : حامد، محمد

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786001302671

ISBN: 978-6001302671

Volume 1: 408 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : یون فوسه در سال ۱۹۵۹ در غرب نروژ به دنیا آمد، دوران کودکی را در ساحل دریا قد کشید و بالید و در برگن به مدرسه و دانشگاه رفت و جامعه شناسی و فلسفه خواند. روح طبیعت برگن، با پاییزها و زمستان هایش، با تابستان ها و باران های یکریزش، با آن دریا و موج هایش، و آن آسمان سراسر ابرش، و آن کوه ها و آبدره هایش، و خلیج ها و دریاچه هایش، و آن بادها و بادبان هایش در آثار یون جوری به خورد اثر رخنه کرده است که آنها را به مرز شعر محض نزدیک کرده است. منتقدان صاحب نام و محققان بسیاری درباره ی یون و آثارش کتاب ها و رساله های زیادی نوشته اند، آن چنان که حجم آنها از آثار خود یون افزون تر است. آثار یون فوسه جوایز بسیاری را نصیب او کرده است، از جمله جایزه بزرگ ایبسن که دو بار به او تعلق گرفت و هر ساله نام یون فوسه را در صدر نام هایی که برای جایزه ی نوبل كاندید می شوند می توان پیدا کرد.

Subject: Art (scenario)

موضوع کتاب: هنر (فيلمنامه)

Availability: In stock

Hard Cover for $32.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی