Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113138


meyane do doonya
عنوان : میان دو دنیا

Author: gooran, reza
مولف/نويسنده : گوران، رضا

ISBN: 978-1-9163015-5-9

Publisher: mehri
ناشر : مهری

Language: farsi

Size: 6 x 9

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 3

ISBN: 9781916301559

ISBN: 978-1916301559

Volume 1: 724 pages

Published in: london

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در اواسط سال 1366 مسافر مینی بوسی بودم که جاده بین سنندج به مریوان را با سرعت تمام در می نوردید. مینی بوس در پیچ وخم جاده پیش می رفت و ظاهرا سرنوشت مرا رقم می زد. مینی بوس به پیش میرفت تا در درون خود من مشتاق را به سمتی پرتاب کند و اطلاعات و حرفهای عجیب و ذی قیمتی در اختیار من جوان ساده و کنجکاو قرار دهد که ده سال بعد به ثمر نشسته و زندگی مرا دگرگون نماید. مرد میانسالی در کنار من نشسته بود و پرسید: خدا بد ندهد سر کار، در جنگ زخمی شده ای؟ گفتم: آقا خدا کار به این کارها ندارد این آدم ها هستند که به جان همدیگر افتاده اند.ظاهرا همین جمله کافی بود که مرد میانسال اعتمادش به من جلب شود و خیلی زود و بی مقدمه شروع به تعریف از مجاهدین کرد اسمی که تا به آن روز نشنیده بودم...

Subject: Memoirs

موضوع کتاب: خاطرات

Availability: In stock

Paperback for $52.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی