Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113182

perfect your persian 1
amozeshe zabane farsi 1
عنوان : آموزش زبان فارسی1- آشنایی با الفبا، خواندن و نوشتن مقدماتی

ISBN: 978-0-578-3409

Publisher: chicago persian school
ناشر : مدرسه فارسی شیکاگو

Language: farsi

Size: 6 x 9

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 97805783409

ISBN: 978-05783409

Volume 1: 222 pages

Published in: usa

چکیده کتاب / در باره نویسنده : فارسی را می‌دانیم که بیش از هزاروپانصد سال است که زبان رایج در سراسر حوزۀ فرهنگی نوروز، و زبانِ واسط و میانگان برای ارتباط گروههای زبانی مختلف در این خطّه بوده است. در دورانی دامنۀ گسترش آن حتی به هندوستان و آسیای صغیر یا ترکیۀ امروزی هم می‌رسیده است. بیش از یک هزار سال است که این زبانِ میانگان بصورت نوشتاری و رسمی درآمده، و در نتیجه، کمتر دستخوش تغییر شده است. به همین جهت است که هنوز تا اکنون، خواندنِ نوشته‌های کهن فارسی برای ما میسّر است. ستون و درفش کاویانی این برافراشتگی و کارکرد شکوهمندِ زبانِ فارسی دری، شاهنامۀ فردوسی است. سپس در طّیِ اعصار و قرون، و در مناطقی گسترده، فارسی دری یکی از برترین درخشندگی، و جلوه‌های سخن را، و یکی از غنی‌ترین گنجینه‌های ادب جهان بشری را به عالمیان اهدا کرده است. در این گفتگویِ خودمانی، نکته‌هایی دربارۀ زبان فارسی، و شاهنامه را خواهید دید که امید است بپسندید و به کار آید.

Subject: Education (Persian, Farsi language)

Availability: In stock

Paperback for $45.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی