Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113198


raghse tas
عنوان : رقص تاس

Author: soleimani, ziba
مولف/نويسنده : سلیمانی، زیبا

ISBN: 978-964-193-485-1

Publisher: nashre ali
ناشر : نشر علی

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9789641934851

ISBN: 978-9641934851

Volume 1: 741 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : زندگی رزانا دیار که برای پاس کردن چک ها و پرداخت بدهی زیادی که دارد، مجبور به قبول انجام پروژه ای می شود که تا قبل از این ، از انجامش سر باز میزده است، رامو اواکیان صاحب پروژه ایست که از رزانا دعوت به همکاری کرده و رزانا زمانی برای مذاکره پنج شرط تعیین میک ند که یکی از آنها پرداخت ۹۰ درصد حقوقش در ابتدای کار میباشد و واکنش رامو به این شرط و … خلاصه رمان رقص تاس – چک اَوت لطفا “!!! – بله !!! چیزی نگفته بودم كه برای او قابل فهم نباشد: – برای چک اوَت اومدم سوئیت ۱۰۵ !! – اون كه متوجه شدم منتها به این سرعت از هتل ما خوشتون نیومد ؟! حوصله هر كه را داشتم حوصله او را نداشتم – لطفا كارتون رو انجام بدید! چشمانش قد پیاله گرد شد : – مشکلي پیش اومده؟ خدای من او دیگر از كجا پیدایش شد همین را كم داشتم سرو كله زدن با مدیر داخلي هتل. دندان قروچه ای كردم و گفتم : – نه عزیزم فقط مي خوام از اینجا برم همین ، مداركم رو میخوام! چرا شمرده شمرده حرف مي زدم ، یعني نمي فهمیدند كه من آن طور حرف مي زدم : – سوئیت شما برای ۵ روز زورو … اجازه ندادم حرفش تمام شو : -بله مي دونم ، تمام هزینه رو از كارتم كم كنید فقط سریع لطفا چشمان او هم قد پیاله شد نچي كرد و به سمت فرد بعدی رفت كلافه شدم چشمانم را بستم تاكمي تمدد اعصاب بگیرم و خودم را كنترل كنم…

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $33.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی