Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113220


goorestan e shisheyi
عنوان : گورستان شیشه‌ای

Author: kasmai, sorour
مولف/نويسنده : کسمایی، سرور

ISBN: 978-1-909641-63-1

Publisher: nogam
ناشر : نشر نوگام

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2021

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9781909641631

ISBN: 978-1909641631

Volume 1: 335 pages

Published in: England

چکیده کتاب / در باره نویسنده : مان از شبی از شب‌های انقلاب آغاز می‌شود که فریاد نافرمانی اهالی تهران از روی بام‌ها به آسمان برخاسته است. رفته‌رفته شعار الله‌اکبر صداهای دیگر را می‌پوشاند و گودال‌های سیاه و ناشناخته ماه ـ این سرزمین آمال و آرزوهای دست‌نیافتنی و شاعرانه ـ در نگاه‌ اهالی، به اجزای چهره خمینی تبدیل می‌شود. در فردای انقلاب اما، یک روز صبح مردم تهران سوراخ‌هایی را زیر پای خود کشف می‌کنند که در آسفالت شهر دهان باز کرده‌ است. گودال‌های سیاهی که برای هرکدام از هفت شخصیت اصلی معنا و مفهوم ویژه خود را دارد: ساختمان مترو، شهر زیرزمینی باستانی، شبکه فراموش‌شده قنات‌ها، دوزخی که به دست اهریمن بنا شده و یا شاید بازتاب زمینی حفره‌های اسرارآمیز ماه...

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $28.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی