Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113246


falaq va ghoroub hamrangand
عنوان : فلق و غروب همرنگند

Author: nakhaei, farnaz
مولف/نويسنده : نخعی، فرناز

ISBN: 978-622-6504-97-3

Publisher: arina
ناشر : آرینا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 3

ISBN: 9786226504973

ISBN: 978-6226504973

Volume 1: 1043 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : نسیم بعد از یک کمای سه ماهه به هوش آمده و بخش هایی از خاطراتش را از دست داده است. به یاد دارد که پسری را دوست داشته ولی هیچ اثری از آن پسر نیست و خانواده اش چیزهایی می گویند که با بعضی از خاطرات خودش در تناقض است و به تدریج معماهای پیجیده ای درست می شود که تلاش نسیم برای حل کردنش داستان جذابی می سازد. نسیم بین خاطرات غیرقابل اعتماد خودش و گفته های نزدیکانش به شدت درگیر است و هر روز وقایعی پیش می آید که این درگیری ذهنی و گردابی از ندانستن ها که نسیم در آن دست و پا می زند، هولناک تر می شود...

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $38.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی